Stacje Excipio

Położone na obrzeżach systemu stacje orbitalne będące punktami przeładunkowymi dla wielkich transportowców i liniowców. Główne centra handlu i relacji międzysystemowych. Dla wielu także jedyny przystanek w systemie.

Stacje Excipio

W służbie Ordo brathac brathac