Radosny chór

Dymamicznie rozwijająca się sekta w ramach Imperialnego Kultu.

Działa pośród średniej i wyższej klasy obywateli Scintilli promując radosną stronę wiary w patrona Imperium i rozwój osobisty wyznawców.

Potajemnie rozprowadza narkotyki i posługuje się obcą technologią do wykrywania potencjalnych psykerów wśród swoich wyznawców.

Wewnętrzny Krąg najbardziej wtajemniczonych wyznawców nosi nazwę “Alabastrowego Dworu”.

Przywódcą sekty jest Caros Shoal.

Radosny chór

W służbie Ordo brathac brathac