Światy Imperialne - Imperial Worlds

Zwane inaczej światami cywilizowanymi. Najbardziej rozpowszechniony rodzaj światów Imperium. Planety, które są samowystarczalne, w których populacja zwykle zamieszkuje w dużych miastach, wspieranych przez rodzimą produkcję rolną. Poziom technologiczny i socjalny może być różny, choć zwykle nie odstaje zbytnio od Imperialnych standardów.

Przykłady w Sektorze Calixis:
Sepheris Secundus, Maccabeus Quintus

Rodzaje światów Imperialnych:

<< Powrót

Światy Imperialne - Imperial Worlds

W służbie Ordo brathac MichalTurek