Tag: Sand

Results

  • Krawędź Ciemności cz 1

    Akolici otrzymują swoje pierwsze zadanie od Inkwizycji w Kopcu Sibellus, w stolicy Sektora Calixis, Scintilli. Śledczy "Sand":http://www.obsidianportal.com/campaigns/w-sluzbie-ordo/characters/archibald-sand, kieruje ich do dzielnicy Coscarla, położonej w …

  • Interludium

    Cykl nocny w Coscarli właśnie się skończył gdy dotarliście do stacji kablowego vox'a, aby powiadomić śledczego "Sanda":http://www.obsidianportal.com/campaigns/w-sluzbie-ordo/characters/archibald-sand o wynikach waszego śledztwa. Niemal natychmiast w …

  • Archibald Sand

    Śledczy Inkwizycji. Przydzielił pierwsze zadanie grupie Akolitów w Kopcu Sibellius na Scintilli, dotyczącego tajemniczych zaginięć w dzielnicy Coscarla. Uczony i medyk. Członek _Hetaireia Lexis_, znanego i poważanego zakonu uczonych. Obecnie jako nowy …