W służbie Ordo

Krawędź Ciemności cz 2

Obserwację dziwnych świateł pojawiających się na trzecim piętrze Domu Jałmużny przerywa nagły atak “czerwonych ślepi”. Tylko dzięki wyczulonym zmysłom MacTudora Akolitom udaje się uniknąć zasadzki a interwencja Nexisa i Hydrathmosa umożliwia pokonanie potworów. “Czerwone ślepia” okazują się być zmodyfikowanymi chemicznie i mechanicznie mieszkańcami Coscarli, wyposażonymi w implanty podobne do znalezionych u Arbesta.

Akolici postanawiają rozwiązać ostatecznie swoje zadanie włamując się do Domu Jałmużny, jednak skryte podejście niweczy działanie Gravesa który próbując udawać “Czerwone Ślepia” łomocze do drzwi Domu Jałmużny, alarmując wszystkich w środku.

Korzystając z talentów Nexisa, Akolici wchodzą do budynku tylnym wejściem do kuchni. W składziku odnajdują pojemniki oznaczone kodami kreskowymi z dziwną krwisto-mięsną substancją. Na piętrze zostają zaatakowani przez ludzi udających Adeptów Kombinatu Tantalusa oraz pozlepianego z różnych części ciał gholema wyposażonego w piły tarczowe miast dłoni, zaś z dołu nadciąga oddział fałszywych strażników. Hydrathmos pokonuje potwora za pomocą swojego wzmocnionego lasguna, a szarża ze schodów z claymorem MacTudora zaskakuje strażników. W trakcie walki w sali jadalnej Akolici odkrywają ukryty biokomp z zachowanymi skanami mieszkańców Coscarli z przydzielonymi kodami kreskowymi, odpowiadającymi tym na wcześniej znalezionych pojemnikach. To odkrycie, wraz z odnalezionym raportem Kombinatu Tantalus informującym o wstrzymaniu dostaw jedzenia, skłania do postawienia tezy, że fałszywi Adepci Kombinatu używali części ludzkich ciał do karmienia nieświadomej populacji, w tym Akolitów.

“Podbudowani” tym faktem, Akolici ruszają na ostatnie piętro budynku, by odnaleźć tam laboratorium pełne ciał w różnym stopniu rozkładu czy eksperymentów. Znajdują tam także głównego sprawcę problemów dzielnicy, techheretyczkę Chirurga wraz z kolejnym gholemem i mechanicznym pająkostworem, który niemalże masakruje Graves’a. W wyniku walki, Chirurg ucieka uruchamiając wcześniej system autodestrukcji. Tylko szybka decyzja Drake’a pozwala Akolitom na uniknęcie śmierci w eksplozji…

View
Krawędź Ciemności cz 1

Akolici otrzymują swoje pierwsze zadanie od Inkwizycji w Kopcu Sibellus, w stolicy Sektora Calixis, Scintilli. Śledczy Sand, kieruje ich do dzielnicy Coscarla, położonej w niskich częściach Kopca, aby odszukać sprawców śmierci niejakiego Saula Arbesta, niewykwalifikowanego pracownika Kombinatu Tantalus, którego ciało zostało odnalezione na trasie kolejki szynowej. Oględziny ciała wykazały że przed śmiercią organizm denata został zmodyfikowany przy użyciu zakazanych implantów. Akolici mają za zadanie odkryć źródło nielegalnej technologii.

Dzielnica Coscarla okazuje się być zniszczonym przez niedawny pożar, siedliskiem biedoty i bezrobocia, spotęgowanego ostatnimi kłopotami Kombinatu Tantalus, głównego pracodawcy mieszkańców oraz rosnącymi wpływami narkogangów. Dodatkowym problemem jest narastająca plaga zaginięć ludzi. Akolici zatrzymują się w obskurnym hotelku prowadzonym przez Maxusa Drayeloka, uzależnionego od obscury, silnego euforyku.

Śledztwo prowadzi ich najpierw przez lokalny Dom Jałmużny Kombinatu Tantalus, gdzie biedocie serwowane są darmowej posiłki, do jednego z bloków mieszkalnych, gdzie mieszkał Arbest. Tam spotykają siostrę Arbesta, Lili, która zwraca ich uwagę na dziwne zachowanie lokalnego stróża prawa, Locana, który nakazał jej zaniechać pytań o śmierć brata. Sugeruje także odnaleźć Evarda Zeda, kumpla od pijatyk Saula.

Nexis i Drake śledzą Locana, który udaje się do siedziby Trzeciego Związku Zawodowego Tantalus, będącego w istocie knajpą i siedzibą lokalnego narkogangstera. Zauważają że Locana bacznie obserwują zarówno inni strażnicy jak i gangsterzy. Niestety od samego Locana nie udaje im się wyciągnąć żadnych ważnych informacji.

Reszta grupy na targowisku uzyskuje ciekawe informacje od handlarza Sikes’a. Ten zwraca im uwagę na dziwne zachowanie lokalnych strażników, światła pojawiające się nocą w pobliżu Domu Jałmużny, oraz potwierdza historię o zaginięciach powodowanych przez dziwne stwory o czerwonych ślepiach.

W lokalnej świątyni Akolici odnajdują Evarda Zeda, który opowiada jak w dniu zaginięcia Saul Arbest wdał się w bójkę w siedzibie Związku, w której został cięty nożem i udał się do Domu Jałmużny w celu uzyskania pomocy. Akolici postanawiają obserwować Dom podczas najbliższego cyklu nocnego…

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.