Saia Strophes

Zaginiona siostrzenica Laurenta Strophesa z Kopca Sibellus.

Description:

Saia Strophes zaginęła wkrótce po przystąpieniu do Radosnego Chóru. Akolici odnaleźli ją pozbawioną życia i przerobioną na servitora w świątynii Chóru w Ambulonie.

Bio:

Saia Strophes

W służbie Ordo brathac MichalTurek