Vorlin Orday

Łowca nagród działający na Scintilli

Description:

Łowca nagród wynajęty przez Laurenta Strophesa do odnalezienia Sai Strophes. Orday zdobył Mierniki harmonii i zaszyfrowane dane dotyczące Radosnego Chóru. Zginął przy próbie sprzedaży danych Akolitom.

Bio:

Vorlin Orday

W służbie Ordo brathac brathac