W służbie Ordo

Interludium - Dominium Mechanicus

Po niemal trzymiesięcznej podróży, “Pax Behemoth” dotarł do systemu Lathe do Stacji Excipio. Poza Wami, Inkwizytor Sand zabrał ze sobą grupę Adeptów, oraz mały systemowy kuter “Lysithea” z załogą. Nieco czasu zabrało Sandowi uzyskanie audiencji u Wysokiego Fabrykatora, aby umożliwić Wam ograniczone poruszanie się po systemie, ale ostatecznie się udało.

I tak minęło kolejne pół roku. Mniej zcybernetyzowanej części z Was ciężko było zaklimatyzować się w takim miejscu. Nexis osiągnął drobne sukcesy organizując się wśród klasy robotniczej Sektora – Kuźniomistrzów, ale Vorelowi i Gravesowi pozostało zorganizowanie sobie przykrywki na Stacjach Excipio. Hydrathmos i Scythia oczywiście nie mieli takich problemów. Pytanie, komu ostatecznie pozostaną lojalni.

Badanie starożytnych infogrobowców nie zbliżyło Was jednak do Waszego celu, czyli poszukiwanego schizmaticala. Podobnie jak kilka rajdów na spodziewane komórki Logicjan. Jedyne co udało się Wam zdobyć to wiedza, że przedstawiana na zewnątrz jedność Adeptów Mechanicus jest jedynie fasadą. Pod nią kryją się przeróżne sekty czy grupy które koncentrują się na wybranej części badań. Część z nich balansuje na krawędzi herezji, ale jednocześnie większość posiada wystarczające wpływy w Przymierzu Lathe, aby uniknąć poważniejszych oskarżeń. Sekt (uznawanych lub nie) jest tak wiele, że aż nie w sposób jest zapamiętać ich wszystkich. Od Kollegium Kultu Graviticus (technologie antygrawitacyjne), przez Divisio Investigatus (badania nad bronią), Techzorcystów (badających i niszczących skorumpowane duchy-maszyny), Niebiańskie Światło Sollex (kolegów Hydrathmosa, bawiących się światłem i laserami), Auxilia Myrmidon (broń oblężnicza), Uczniów Thule (floty Ekslploratorów), Magos Fidelis (ortodoksyjnych wyznawców Omnissiah), Kult Achanum (głoszących rezygnację z własnych ambicji na Lathe-Hadd), Związek Alium (popierajacych niższe klasy systemu), Następców Żelaznej Kuli, czy Bractwo Stali (dążących do pozbycia się ograniczeń związanych z ludzkim ciałem), Sektę Hippokrazjan (badających ograniczenia i możliwości ludzkiego ciała, oraz śmierci), herezje Żelaznego Szeptu (wierzących że Adeptus Mechanicus powinni rządzić Imperium, gdyż są doskonalsi), czy Poziomistów (wierzących, że technologie powinny zostać udostępnione wszystkim lub Tenninitów (budujących heretyczne masznyny z zakazanymi sztucznymi Inteligencjami. Wygląda na to że pod względem tajnych powiązań i porachunków, system Lathe nie odstaje ani na jotę od Scintilli.


OK, macie 9 miesięczne dochody (pamiętajcie by powiększyć je o aktualny poziom postaci). Jeśli ktoś ma jakieś specjalne życzenia to proszę na priv.

Comments

brathac brathac

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.